susimetam.lt / blog /

Pajamų mokesčiai gaunant paramą iš sutelktinio finansavimo platformų

2020-03-15 - Vaidas J. | SUSIMETAM.LT

Taip jau atsitiko, kad crowdfunding’as Lietuvoje yra vadinamas sutelktiniu finansavimu, o tai yra gana plati sąvoka apimanti labai skirtingus savo esme lėšų rinkimo būdus.

LR sutelktinio finansavimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad šio įstatymo nuostatos netaikomos labdarai ir (ar) paramai, kaip jos apibrėžtos  LR labdaros ir paramos įstatyme, ir ne finansiniu atlygiu grįstam sutelktiniam finansavimui. Taigi, jis iš esmės apima tik skolinimu (ang. – lending) ir nuosavybės perdavimu (ang. – equity) grįstą sutelktinį finansavimą.

Apie pajamų gautų skolinant per sutelktinio finansavimo platformas apmokestinimą galite paskaityti VMI puslapyje.

Kyla klausimas, o kaip tuomet su lėšomis gautomis iš GofundmeKickstarterIndiegogoPatreonJustgivingFundly ir daugėlio kitų paramos projektams skirtų sutelktinio finansavimo platformų? Kokiais įstatymais vadovautis, ar tai irgi sutelktinis finansavimas, ar jis apmokestinamas? O gal tai kokios pinigų radybos, todėl reikia paprasčiausiai vadovautis principu “nesidžiauk radęs, neverk pametęs” ir nesukti sau galvos? Dėja ne, tai irgi yra sutelktinis finansavimas (donation crowdfunding arba award crowdfunding), tik priklasomai nuo aplinkybių jis gali būti traktuojamas kaip pajamos, labdara ar parama ir jį Lietuvoje reglamentuoja kiti įstatymai.

Taigi, jei esate pelno nesiekianti organizacija (asociacija, bendruomenė ar labdaros ir paramos fondas) ir turite paramos gavėjo statusą (pvz. turite teisę gauti 2 proc. nuo fizinių asmenų deklaruojamų pajamų), tuomet gautos lėšos yra traktuojamos kaip parama, atitinkamai apskaitomos ir pajamų mokesčio mokėti nereikia.

Tačiau, jei jūs nepatenkate nei į labdaros (ligoniai, bedarbiai) gavėjų, nei į paramos gavėjų kategoriją (kaip tai apibrėžta LR labdaros ir paramos įstatymo 6 ir 7 str.) ir jūsų projektas yra skirtas jūsų asmeniniams vartojimo ar saviraiškos poreikiams patenkinti, o nei visuotinei gerovei, tai tikėtina, kad reikės mokėti mokesčius, bet yra ir išimčių.

Pavyzdžiui, jei esate studentas norintis susirinkti pinigų studijoms užsienyje ar nešiojamajam kompiuteriui, tuomet tai būtų traktuojama, kaip dovana. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 26 dalyje nurodoma, kad dovanų sumos iki 2500 EUR per metus yra neapmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Todėl, jei studijoms susirinkote 4000 EUR, iš gautos sumos turėtumėte atimti neapmokestinamą 2500 EUR sumą ir nuo likuisos 1500EUR sumos turėtumėte susimokėti 225 EUR pajamų mokesčio ((4000-2500) x 0,15).

Jei pajamas gavote iš Kickstarter projekto, kur kaip atlygį siūlėte savo pagamintą naują produktą, ar paslaugas, tai visa gauta suma yra jūsų pajamos. Atimkite iš tos sumos jūsų patirtas per mokestinį laikotarpį sąnaudas (arba 30%, jei faktinių sąnaudų neapskaitote) ir gausite sumą, nuo kurios turite susimokėti 15 proc. pajamų mokestį.

Aišku reiktų žiūrėti konkrečiau kiekvieną atvejį, nes gal jūsų gautos lėšos gali būti traktuojamos kaip dovana, jei iš to verslo nedarote, ir apmokestinama tik suma viršijanti 2500 EUR.


Pasidalink: