Peticija EŽTT dėl pavojingo teismo precedento

Prisidėkite prie teisinių išlaidų, kurios reikalingos viešajam vartotojų interesui apginti.

K. K.
Sukurta 2023-08-23
Lietuva
3€ iš 2.000€ 0.15%
Rėmėjai - 1
Laikas baigėsi
1. Alytaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal mano ieškinį atsakovui UAB „ArtusLT“ dėl netinkamo vartojimo rangos sutarties vykdymo, t.y. dėl to jog Atsakovas
pagamino šalių susitarimo neatitinkančius virtuvės baldus.

2. Susiformavo pavojingas teismo precedentas - kyla grėsmė didelio mąstovartotojų teisių pažeidinėjimams. Verslininkai,pažeidę vartotojo teises ir interesus, faktiškai yra skatinami ir toliau tęsti neteisėtus veiksmus ir pažeidinėti vartotojų teises, kadangi vartotojams finansiškai naudingiau sutikti su pažeidimu negu ginti savo teises teisme.

2.Ginčo atveju buvo aiškiai pripažinta, kad Atsakovas yra kaltas dėl kilusio ginčo. Teismas nustatė šias bylai reikšmingas aplinkybes:
2.1. „Todėl atsakovės argumentai dėl ieškovės pasirinkto netinkamo pažeistos teisės gynimo būdo
atmetami. Atsakovės bendrą nusiteikimą netaisyti pagamintų baldų ir nebendradarbiauti su
ieškove patvirtina ir atsakovės dar 2020 m. spalio 5 d. parašytas laiškas, kuriame ji nurodo
nutraukianti sutartį su ieškove. Nors bylos eigoje atsakovė teigė, kad tas laiškas buvo tik emocijų
pasireiškimas, tačiau minėtas susirašinėjimas su VVTAT patvirtina nesutikimą taisyti baldų
defektus.“
2.2.
„Teisėjų kolegija sutinka, kad pirmosios instancijos teismo konstatuoti baldų trūkumai yra
akivaizdūs dar nebaigus baldų montuoti.“
2.3. „Todėl visi vėlesni atsakovės aiškinimai, kad ant palangės uždėtas polistirolas jai buvo
staigmena, yra neatitinkantys tikrovės. Atsakovės teiginiai, kad pati vartotoja pageidavo
padidinti kojelių aukštį iki 16 cm., yra taip pat niekuo neįrodyta gynybinė versija.“
2.4. „Tokie teiginiai įrodo, kad verslininkas netinkamai vykdė sutartį ir šiuo metu neturi realaus
sprendimo, kaip pasiekti klientės pageidaujamą rezultatą.“

3. Galutinis bylinėjimosi rezultatas toks, kad buvau apginta tik formaliai. Paskirsčius bylinėjimosi išlaidas susiklostė situacija, kai praradau beveik visą man priteistą kompensaciją ir likau blogesnėje finansinėje padėtyje negu iki kreipiantis į teismą, nors sprendimas byloje ir buvo priimtas mano naudai. Jeigu nebūčiau gynusi savo teisių, būčiau praradusi 2400 Eur, o apgynusi savo teises likau praradusi 4531,25 Eur!!!Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija. Tačiau mano atveju teismai į tai neatsižvelgė ir paskirstę bylinėjimosi išlaidasneužtikrino teisingumo.

4. Pažymėtina ir tai, kad bylinėjimosi išlaidos man išaugo 2 kartus dėl teismų aplaidumo!
Pirmą kartą pirmosios instancijos teismas mano ieškinį atmetė. Paduota apeliacija - pirmos instancijos sprendimas panaikintas, byla grąžinta nagrinėti iš naujo, nes konstatuota, kad pirmos instancijos teismas pažeidė procesą ir neišnagrinėjo bylos iš esmės. Antrą kartą pirmoje instancijoje pagaliau nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodyta atsakovo kaltė. Tačiau manęs netenkino bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Paduota antroji apeliacija, po kurios bylinėjimosi išlaidos buvo dar kartą perskirstytos ir dar labiau pablogino mano situaciją. Kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiajam teismui teiktas 3 kartus. ATMESTA.Visus 3 kartus argumentas tas pats - teismas tiesiog sako, kad nemato teisinės problemos, kurią reikėtų spręsti LAT. Jau išnaudotos visos teisminės gynybos priemonės Lietuvos teismuose. Kam įdomu, su teismų sprendimais ir nutartimis galima susipažinti čia:https://rekvizitai.vz.lt/imone/artus_lt/bylos/

6. Vienintelis būdas šioje situacijoje pasiekti teisingumąir kartu apginti viešąjį interesą,kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Pažymėtina, jog EŽTT pripažįsta, „kad kreiptis į teismą siekiant apginti savo teises yra beprasmiška, jeigaliausiai jie atsiduria blogesnėje padėtyje nei prieš bylinėjimąsi“.Būtent taip ir atsitiko mano byloje, nes mano patirta finansinė našta buvo dvigubai didesnė nei prieš bylinėjimąsi. Teisminei gynybai Lietuvos teismuose išleidau visas savo santaupas, o peticijai EŽTT parengti teisinės paslaugos vėl kainuos. Todėl prašau visų, kurie gali, paremti šį projektą ir prisidėti prie to, kad būtų pasiektas ne tik formalus, bet ir realus teisingumas, kad būtų apintas viešasis vartotojų interesas ir užkirstas kelias verslininkų savivalei bei nesąžiningiems veiksmams.

Širdingai dėkoju visiems, kurie prisidės!
  • Privatus asmuo
    Privatus asmuo prisidėjo 3€
    2023-08-24
Rezultatų nerasta